ROLSYL

Napędy elektryczne

Silniki elektryczne, to najwygodniejszy sposób sterowania roletami. Siłowniki są wbudowane w roletę, a obsługa sprowadza się tylko do naciskania odpowiednich włączników lub klawiszy na pilocie. Napędy elektryczne cechują się niezawodnością, funkcjonalnością i długoletnim bezawaryjnym działaniem.

• Silnik wyposażony w bardzo czuły mechanizm przeciążeniowy wykrywający napotkane przeszkody

• Funkcja cofnięcia się pancerza po napotkaniu przeszkody

• Zasilanie i sterowanie kilku silników (maksymalnie 16) za pomocą jednego przełącznika

• Opcja ustawienia dwóch pozycji – komfortowej oraz wentylacji

• Intuicyjny sposób programowania automatycznego rolety (po dwóch pełnych cyklach)

• Automatyczne wykrywanie kierunków ruchu (góra – dół)

• Brak konieczności używania wieszaków blokady

• Brak zakończenia ostatniej komendy w przypadku chwilowego zaniku napięcia

• Proste tworzenie grup i centralnego sterowania

• Brak konieczności odłączania rolet przy rozdzielaniu grup

• Łatwość montażu i demontażu silnika przy pomocy szybkozłącza

Napędy elektryczne

Napędy elektryczne dla markiz to luksusowa alternatywa dla ręcznego mechanizmu sterowanego za pomocą korby. Silnik do markiz mogą być sterowane za pomocą pilota zdalnego sterowania bądź też czujnika pogodowego, jeśli jest podłączony do centralki z odbiornikiem zdalnego sterowania. Zastosowanie czujnika siły wiatru i natężenia światła słonecznego umożliwia automatyczne zwijanie lub rozwijanie rolety lub żaluzji odpowiednio do warunków klimatycznych: przy silnym słońcu rozwijanie, a przy zbyt silnym wietrze zwijanie. Dla czujników podłączonych do centralek, informacja o prędkości wiatru i intensywności światła jest odczytywana przez centralki (zewnętrzne lub wbudowane w silnik) i kiedy ich wartości przekorczą zaprogramowany poziom uaktywnia się odpowiednia funkcja. Silniki te posiadają mechaniczne wyłączniki krańcowe ustawiane pokrętłem tak, aby markiza rozwijała się i zwijała do żądanej pozycji. Do sterowania stosuje się przełącznik żaluzyjny (obrotowy) lub, po podłączeniu silnika do centralki sterującej z odbiornikiem zdalnego sterowania, sterowanie bezprzewodowe (pilot zdalnego sterowania) i pogodowe.